Gesprekstherapie
De Rivier

Het hulpaanbod wordt afgestemd op de persoonlijke hulpvraag van de cliënt.

Werkwijze

In mijn praktijk richt ik mij op personen, echtparen, met vragen/problemen op het gebied van identiteit, seksualiteit (o.a. seksverslaving), burn-out en relatie.

Na de aanmelding volgt een intakegesprek. Naar aanleiding hiervan wordt bepaald of het klikt en het hulpaanbod aansluit bij de hulpvraag.

Vervolgens wordt een begeleidingsplan opgesteld waarin de doelen gesteld worden waar we naar toe werken.

Doel van de gesprekken kan zijn:

N

Inzicht krijgen

Het verkrijgen van meer inzicht in uw eigen leefpatronen.

N

Afleren en aanleren

Het afleren van oude patronen en het aanleren van nieuwe patronen, vaardigheden.

N

Eigen verantwoordelijkheid

Leren eigen verantwoordelijkheid ervaren en vervolgens die eigen verantwoordelijkheid leren nemen.

N

Communiceren

Leren communiceren met jezelf, partner en mensen in je omgeving.

Mogelijkheden van gesprekstherapie

Het aanleren van nieuwe patronen is alsof men een rivier omleidt. Dit gaat niet makkelijk omdat de nieuwe rivier op de nieuwe route in moet slijten en steeds weer de neiging vertoont de oude bedding op te zoeken. In de gesprekken wordt hulp geboden bij het inslijten van de nieuwe rivierbedding.

Identiteit

Veel mensen ontlenen hun identiteit aan het erkend worden door anderen, door status, sport, soms ook door religieus te leven. Het kan zijn dat je vastloopt en op zoek bent naar jezelf.

Seksualiteit

Veel mannen, maar ook vrouwen, worstelen met seksueel gedrag dat de vorm van verslaving heeft aangenomen. Vaak dwangmatig zoeken zij bevrediging door bijv. het zoeken naar porno op internet.

Relaties

Wanneer partners in hun relatie tegen problemen oplopen waar zij zelf niet meer uit komen, staan zij voor de keus om ofwel de relatie te beëindigen, of hulp van buitenaf in te schakelen. Grijp die kans!

Burn-out

Burnout is een uitgeput zijn van lichaam en geest door een lange tijd van gebukt gaan onder stress. Het kan ook veroorzaakt worden door persoonlijke en sociale omstandigheden.

Je bent niet van de adviezen maar je gaf me eens het advies: “Kijk maar in de spiegel om de liefde van God in je ogen te zien”. Ik heb ontdekt hoe waardevol dat is.

Enkele woorden vanuit een evaluatie:

“Ik ben dankbaar dat ik door jou heen een stuk van het Vaderhart van God heb gezien. Goedheid, gulheid, genade, geduld, betrouwbaar. Dit is echt goud in jou!”.

Ik heb nu rust in mijn hart. Ik heb meer energie…heerlijk.

Vrouw 41 jaar

Als je behoefte hebt aan handreikingen om moeilijkheden in je leven het hoofd te kunnen bieden dan is ‘de Rivier’ een plek waar je terecht kunt.

Verder praten? Neem contact op!

06-12294009

henri@deriviertherapie.nl

Burg. van Vleutentstraat 6 8276 AL, Zalk