Waar identificeert een mens zich mee?

Je mag worden wie je bent”.

Veel mensen ontlenen hun identiteit aan het erkend worden door anderen, door status, sport, soms ook door religieus te leven. Het kan zijn dat je vastloopt en op zoek bent naar jezelf.

God heeft iedereen geschapen met een doel. Je bent welkom om samen op zoek te gaan naar dat doel zodat je doelgericht gaat leven.

Iedere keer als we onze ware identiteit in Christus beter begrijpen en aanvaarden, een ander vergeven of een zonde belijden, vallen er barrières neer die onze groei tot volwassen discipelen in de weg staan. Maar soms zijn we niet in staat om te begrijpen wat ons blokkeert, laat staan hoe we het kunnen verwijderen. Dan hebben we de hulp van anderen nodig om in vrijheid te kunnen leven.

Het leven in Christus maakt werkelijk vrij!

Niet meer afhankelijk van omstandigheden, wat mensen van je denken, van je materiële bezit, enz. Toch vinden veel mensen het moeilijk zichzelf te aanvaarden zoals ze zijn. De innerlijke onzekerheid en zelfhaat is een belemmering om een veilige identiteit in Christus te kunnen bereiken.

Ik wil je graag helpen in het vinden van je ware ik in Christus.

“Ik heb nu rust in mijn hart. Ik veroordeel mijzelf niet meer omdat God mij niet veroordeeld.”

v

Een man 39 jaar

Als je behoefte hebt aan handreikingen om moeilijkheden in je leven het hoofd te kunnen bieden dan is ‘de Rivier’ een plek waar je terecht kunt.

Verder praten? Neem contact op!

06-12294009

henri@deriviertherapie.nl

Burg. van Vleutentstraat 6 8276 AL, Zalk