Relaties

Ongezonde of falende relatie

In iedere relatie komen spanningen, ergernissen en ruzies voor; dit is normaal en hoeft niet te duiden op een ongezonde of falende relatie. Wanneer partners echter in hun relatie tegen problemen oplopen waar zij zelf niet meer uit komen, staan zij voor de keus om ofwel de relatie te beëindigen, of hulp van buitenaf in te schakelen.

Basisbehoefte van de partners

In de gesprekken probeer ik emotionele sleutelmomenten te vinden, zowel positieve als negatieve. Na verdieping in het fenomeen relatie vanuit het gedachtegoed van dr. Sue Johnson ontdekte ik dat de basisbehoefte van de partners bestaat uit het verlangen naar een veilige emotionele verbondenheid. Vanuit die gedachte is er een logica te ontdekken achter de vaak hartstochtelijke klachten en wanhopige defensieve opstelling van partners in een relatie. In een relatie gaat het over onze ingebakken behoefte aan iemand op wie we kunnen vertrouwen, een geliefde die een betrouwbare emotionele verbondenheid en troost kan bieden.

Openstaan voor elkaar

Ik nodig je uit op zoek te gaan naar wat je ten diepste bindt aan je partner zodat je leert openstaan voor elkaar, ontvankelijk zijn voor elkaar, op elkaar afgestemd zijn.

In het eerste gesprek zei je: ”Tsjonge, wat moet jij veel van jezelf!”.
Deze tekst zette me stil bij wat ik altijd al deed maar niet doorzag. Je bent direct, gaat een confrontatie niet uit de weg. Dat kan ik erg waarderen.
Ik ben wel eens boos bij je weggegaan. Achteraf was dat heel goed. Het zette bij mij iets in beweging wat nodig was.

“Mijn omstandigheden zijn niet zozeer veranderd maar ik heb geleerd anders om te gaan met de omstandigheden.”

Vrouw 62 jaar

Relaties

Wanneer partners in hun relatie op een punt komen waar ze zelf niet meer uit komen staan ze voor de keus om niets te doen wat zoveel betekent als doorgaan in het meer en meer verwijderd raken van elkaar of je relatie nog een kans te geven door hulp van buitenaf in te schakelen. Grijp die kans!

06-12294009

henri@deriviertherapie.nl

Burg. van Vleutentstraat 6 8276 AL, Zalk