Runningtherapie

Veel mensen, men beweert bijna een miljoen, gebruiken antidepressiva. Door verschillende oorzaken neemt de hoeveelheid stress alleen maar toe waardoor steeds meer mensen psychische problemen ervaren. Arbeidsongeschiktheid is vaak het gevolg. De meeste mensen slikken pillen of gaan in therapie. Is er een alternatief? Dat is er zeker, nl. Runningtherapie.

De Franse psychiater David Servan-Schreiber bespreekt in zijn boek ‘Uw brein als medicijn’ de meest laagdrempelige therapie die er is nl. de zo door hem genoemde ‘hardlooptherapie’.

Mensen worden behandeld met een zogenaamde rustige duurloop. Dat wil zeggen: zonder te verzuren, zonder buiten adem te raken. Veel mensen maken de fout in het begin heel fanatiek te gaan hardlopen. Mensen met een burn-out raken dan nog meer uitgeput.

Op neurobiologisch niveau gebeurt er veel tijdens runningtherapie: de aanmaak van neurotransmitters wordt gestimuleerd. Bij psychische klachten is dit vaak ontregeld. De aanmaak van stoffen die een prettig gevoel veroorzaken wordt gestimuleerd. De bekendste zijn endorfinen. Daar komt nog bij dat de kwaliteit van de slaap verbetert en het libido toeneemt.

Hiermee heeft hardlopen een belangrijk voordeel op het gebruik van antidepressiva die de lust en het libido vaak tot een dieptepunt brengen.

Uit een Amerikaans onderzoek is gebleken dat veel mensen met psychische klachten, die begonnen met hardlopen dit zijn gaan waarderen en vrijwel zonder uitzondering er mee door zijn gegaan.

Indicatie

Van een contra-indicatie is bijna geen sprake. Voornamelijk lichamelijke beperkingen en gezondheidsklachten kunnen in bepaalde gevallen een belemmering vormen om te starten met Runningtherapie.

Veiligheid

Veiligheid van deelnemers staat voorop. In een intakegesprek wordt o.a. gevraagd naar eventuele sportervaringen. Deelnemers vullen een gezondheidsverklaring in en daarnaast de 4dimensionale klachtenlijst om m.b.t. diverse klachten een startsituatie te kunnen bepalen. Mensen met hartklachten wordt geadviseerd vooraf contact met de huisarts te zoeken en een conditietest te doen. Deze conditietest wordt veelal door zorgverzekeraars vergoed.

De ademhaling wordt vooraf gecontroleerd evenals de hartslag. Tijdens de trainingen wordt soms gebruik gemaakt van een hartslagmeter. Dit om de toename van de conditie te kunnen bepalen.

06-12294009

henri@deriviertherapie.nl

Burg. van Vleutentstraat 6, 8276 AL, Zalk

Aandachtspunten Runningtherapie

Doel van Runningtherapie

Primair doel is mensen met psychische klachten (depressie, burn-out, verslaving, angstklachten, slaapproblemen, seksuele problemen, e.d.) door middel van ‘therapeutisch gebruik’ van duurloop helpen de klachten te doen verminderen.

Ademhaling

Veel mensen ademen in rust te snel of te onregelmatig. Naast het hardlopen wordt er aandacht besteed aan de ademhaling.

Werkwijze

Voor zowel individueel als in groepsverband wordt 2x per week Runningtherapie van ± 1 uur geboden. Er wordt gestart met enkele ademhalingsoefeningen en het bespreken van het thema van de training.